पहिलो प्रेम

खोज्दा बिर्सन पनि नसकिने, कस्तो यो पहिलो प्रेम
छैन मतलब भन्दा पनि नहुने, सस्तो यो पहिलो प्रेम
आए कति गए जीवनमा, रहेन कसैको केहि महत्व
तर नहुने स्मरणीय अरू किन,जस्तो यो पहिलो प्रेम
Post a Comment

Popular Posts