कति सहने हो अन्याय ?

पैसा नदिदाँ पिटिने यो क्रमको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
यी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू र भन्सारका कर्मचारीहरूद्भारा पिटिने र लुटिने क्रमको अन्त्य किन हुँदैनन् ?

Comments