Posts

Showing posts from January, 2013

प्रेम गर्नु अपराध होर्इन्

एउटा पत्र प्रिय सहिदहरूलार्इ

हार्इजिन पासको जाँच र मेरो नेपाली भान्सा घर

सरकार, गुलाफको भाषा बुझिदेऊ !

छिः हाम्रो वाहियातको स्वाभिमान

यौन हिंसा र हामी लिलिपुटहरू

मेरो नयाँ वर्ष र र्इश्वी सन्