Posts

परेली खजाञ्जी, नेट ब्याङ्किङ् र मेरा पन्ध्र महिना

तथाकथित नेताहरु, एउटा तस्विर अनि टिप्पणी

एउटा त्यस्तो मित्र, जो बसिरहेछ दीलभित्र