खोज्ने किन हो ?

भो पुग्यो अब पिउँदिन भन्दा पनि, पिलाउन खोज्ने किन हो ?
चाहिँदैन केहि भन्दा पनि अझ अरू, दिलाउन खोज्ने किन हो ?
एक्लै एक्लै छाडिदेउ मलार्इ निम्ता नदेउ भिडमा हराउने,
पर्दैन कोही साथीहरू भन्दा पनि, मिलाउन खोज्ने किन हो ?

Comments