आफ्नै

आफ्नै मात्र कुरा बेशी गर्छन मान्छे किन ?
चोरीचोरी आफ्नै गोजी भर्छन मान्छे किन ?
लक्ष्य सबको आकाश चुम्ने धर्ती बिर्सिएर
नचाहेनी आखिर तलै झर्छन मान्छे किन ?

Comments