होला त्यो

होला त्यो कहाँ प्रिय छुँदै लाएको माया ?
होला र मज्जा बेहोस हुँदै लाएको माया ?
मान्न म सक्दिन सफल त्यस्तो प्रित -
जीवन सारा आँशुले धुँदै लाएको माया

Comments