शहरमा (२)

मन दुखाउनेहरु धेरै भेटिए शहरमा
माया गर्ने आफन्तहरु छेकिए शहरमा
पर्वाह छैन अरुको बाँच्न पाए आफू
बिनासित्ती चोट दिने देखिए शहरमा

Comments