फूल्दैन

फूल्दैन माया जहाँ, घृणाको हुन्छ बस्ती
हुँदैन त्यो प्रित यदि, भएमा जबरजस्ती
अब्यक्त चोखो भावना, मान्छु म प्रेम हो
सोच्दैन यदि प्रेमी जहाँ प्रेम हो मोजमस्ती

Comments