हामी मान्छे

उसको पीडा मलार्इ मजाक
कसैको उन्नती मेरो रवाफ
सायद पहिचान मान्छेको यो
बाहिर असल भित्रचाँहि खराब

Comments