Posts

Showing posts from November, 2012

जनताको हातबाट निस्केका झापडहरू

Puhutko sinä suomia?

प्राप्ती मात्र प्रेम होर्इन्

जन्मोत्सब अन्तरक्रिया

गुराँसे क्रान्ति, पूर्वराजा र जनता

जीवन चलिरहन्छ - अनवरत !