Posts

साला नेताहरुले देश खत्तम पारे !

प्रवेशिका परीक्षा र जिन्दगीको परीक्षा

हराएको सामान नहराउने देश

अल्छी म