बुझिराख

बुझिराख सम्बन्ध कुनै स्थाई हुँदैन
सबै माथि तिम्रो मात्रै रजाई हुँदैन
आफू एक्लै विशेष हुँ ठान्छौ भने यदि
तिम्रा लागि कसैको बधाई हुँदैन

Comments